DEG VæRE æRE
Gitar 1 gang, så alle 2 ganger
VERS 1 1/2: elg/keys single. 2:komp
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller ha ven, se, en engel kom
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
REFREN
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
VERS 2 komp inn på "Salig". 2/2: Tam-groove
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
=> REFRENG (På 'lagt': gå rett til instr.)
INTRUMENTA
VERS 3 trommer inn på linje 3
Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det: Han gir liv og fred ////
Kristi navn er ære, seier er hans vei
evig skal han regjere, aldri frykter jeg (break!)
=> REFRENG. Lande på grunntone i 1 takt før intro.
=> ETTERSPILL (=intro)