I DIN åPENBARTE HERLIGHET
VER
I Din åpenbarte herlighet
Bøyes våre hjerter ned
Og tilber Deg, Du skjønne majestet
All vår beundring går til Deg
Du kom hit ned og viste vei
En utstråling, et bilde av vår Gud
REFREN
Herre vi løfter opp Ditt navn
Herre vi tilber Deg Guds Lam
Du er verdig all pris og ære
Og du stråler i din glans
Vi vil bøye oss ned
Vår kjærlighet til Deg vi gir
=> VERS
=> REFRENG x2