DU ER HELLIG
VER
Du er hellig, hel lig
Ingen er lik deg, Gud
Du er hellig, hel lig
Ære til deg, Guds lam
RE
Alltid skal jeg gi deg ære
Elske deg mer og mer
Her i din nærhet hvor jeg hører til
Fylles jeg med din fred