DU ER KONGE, DU ER GUD, REGJERER MED...
KO
Du er Konge, du er Gud
regjerer med rettferdighet
Du er Konge, du er Gud
oppholder allting ved ditt ord
Makten og æren er din i evighet
Du Herre er i Himmel og på jord
Vi tilbeder deg, vi opphøyer deg