ALT JEG BEHøVER ER MERE AV JESUS
REFREN
Alt jeg behøver er mere av Jesus
Alt jeg behøver er mere av Je sus
Gi meg, o Jesus, mere av deg
så jeg står rede når du henter meg