UENDELIG
VERS
Alt har sitt opphav i Deg, Alt i fra himmel og på jord
Du er over tid og alt som vi kan kjenne
Gud, jeg vet at min frihet kostet, Og at Din nåde varer
Når uro preger alt så er Du den som bærer
REFREN
Uendelig, ubeskrivelig er Din majestet
En konge som led for de skyldige. Vi ærer Deg
Umålelig, ubegripelig, mer enn vi kan se
er den kjærlighet du har kommet med, Et mysterium
=> MELLOMSPILL (som intro)
VERS
Høyt over alle andre, Høyt over alt som Du har skapt
Ingen over Deg og ingen ved Din side
Du har vist oss Din gode vilje, Vist oss hva kjærligheten er
Ved Deg har vi nå lært sannheten å kjenne
=> REFRENG
INSTRUMENTAL X
BRIDGE X
Du alene, Du alene, Du alene er verdig våre liv
=> REFRENG (med stopp)
=> ETTERSPILL (som intro)