HIMLEN I MIN FAMN
VERS
Hvem har tent den stjernen som speiles i ditt øye?
Hvem tok mørket bort i hyrders blikk din første natt?
Hvem har flettet kronen, av strå omkring din panne
hvem har ført tre visemenn til vår stall min kjære skatt?
KO
Er du en av tusen små, er du den vi venter på,
du mitt lille barn, en engel har gitt navn
Er det jordens største skatt,
jeg beskytter denne natt,
er det selve himlen som jeg vugger i mitt fang
VERS
Hvem har gitt deg frykten, som får deg til å gråte?
Hvorfor tar din hånd så hardt et grep om mammas hår?
Rundt oss danser skygger, nå er engelen bortee
Han sa så mye vakkert, mye mer enn jeg forstår
=> Kor
VERS
Gi at dine dager får bli til andres glede
gi at alle møter deg med kjærlighet mild og god
aldri skal jeg glemme, de ord som jeg fikk høre
hva som enn oss hender vil de gi oss kraft og mot
=> Kor
OUTR
Hvem har tent den stjernen som speiles i ditt øye?
Himmel-diamanten over byen Betlehem