NAVNET JESUS
VERS
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud
REFREN
Navnet Jesus må jeg elske
det har satt min sjel i brann
Ved det navnet fant jeg frelse
intet annet frelse kan
VERS
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly
Ved det navn skal rettferd rike skyte friske skudd på ny
VERS
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker inn i frelsens trygge havn
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn
Da den frelste skare synger høyt dets pris i Himmelen!