OPPHøYD GUD
VERS
Opphøyd Gud, majestet, Himlens Herre, du bur i meg
Milde Frelsar, kjærast ven
Sterk forløysar som var og som er
Alt eg er Gud, fell for din fot
REFREN
Å majestet, eg bøyer kne
Eg legg mitt alt, mi ære ned
I opphøyd prakt, går ei min veg
Mitt liv for deg, min majestet
VERS
Himmel, jord, lovar deg evig kjærleik, min himmelveg
Vann nasjoner, kvar ei sjel
Til di trone drog du meg sæl
Alt eg er Gud, lovsyng ditt navn!