JEG LøFTER MITT BLIKK
VER
Fader, jeg elsker deg
Mitt hjerte er fylt med en lengsel om å se
Din kraft og herlighet
Dekker vår jord slik som vann fyller hav
Du er min tilflukt, min sannhet er Du
Jeg gir opp mitt eget for å være din
RREFREN
Jeg løfter mitt blikk, står her uten skam
Jeg tilber deg, Fader, velsign-er Ditt navn
Du fanget mitt hjerte, nå jeg tilhører Deg
Jeg løfter mitt blikk, og ser på deg
=> VERS + REFRENG
REFRENG Opp en dur
Jeg løfter mitt blikk, står her uten skam
Jeg tilber deg, Fader, velsigner Ditt navn
Du fanget mitt hjerte, nå jeg tilhører Deg
Jeg løfter mitt blikk, og ser på deg
Jeg løfter mitt blikk, og ser på deg
Jeg løfter mitt bl ikk, og ser på de-e- eg
Jeg løfter mitt bl ikk, og ser på de-e- eg