DU ER HELLIG, HELLIG
Du er hell ig, hell ig
Ingen er lik deg Gud
Du er hell ig, hell ig
Ære til deg Guds lam
Alltid skal jeg gi deg ære
Elske deg mer og mer
Her i din nærhet hvor jeg hører til
Fylles jeg med din fred