INN I DIN NæRHET
VER
Går inn i Din nærhet nå
med lovsang i min munn
Ved Din nåde kan jeg frimodig gå
Inn på hellig grunn
Jeg kneler for Din fot i ærefrykt for Deg
Og min lovsang vil Du ta imot
Jesus jeg priser Deg
REFREN
Du er Konge kronet med verdighet
Ditt ansikt lyser som solen
Dine øyne stråler av kjærlighet
Der du sitter på tronestolen
BRIDG
Jesus, Jesus, jeg ærer og priser Deg nå
=> VERS
=> REFRENG
=> BRIDGE x2