ALDRI GåR DU FRA MEG
=> Forspill: 1) kun trommer 2,3) alle
VERS
Tidene skifter, Du er konstant. Selv når det stormer er Du som fjell
Tilværelsen hviler trygt i din hånd Du har kontroll
Du kjenner mitt indre, du vet hvem jeg er du vet hvem jeg er
VERS
Stykke for stykke ledes jeg fram
Ser ikke fullbrakt men har fått glimt
Av noe større, bedre enn det jeg kjenner til
Komme ditt rike, la Din vilje skje
STIK
Jeg tror at dine løfter står fast. Jeg tror at Du har kommet nær
Jeg tror at Du vil være med meg her, hos Deg søker jeg ly
REFREN
Mektig Gud og Majestet i evighet
Dine løfter vil stå fast, Du fører meg hjem
Selv når tvilen rår er Du den samme Gud. Aldri går du fra meg
VERS 3 tema=Intro
Dagen skal komme når jeg får se Deg
Strålende, prektig, mektig og god
Endelig hjemme skal jeg få se at Du var med
I bølgedaler, ja på hvert et sted
=> Stikk (Kick,Cymb, så bygg opp) - Refreng x2
OUTR