HELLIG, HELLIG, HELLIG (FILLA VERSION)
VERS
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
VERS
Hellig, hellig, hellig! Synger helgenskarer
kaster sine kroner for dine føtter ned
Englehærers jubel oppad mot Deg farer
Du som var og er og evig varer ved
VERS
Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike
intet urent øye kan se din herlighet
Ene Du er hellig, ingen er din like
Full av makt og renhet og av kjærlighet
VERS 4 modelere
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
jord og hav og himmel, se, alt skal prise Deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
AVSLUTNING med rit. fra "ære"
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!