HELT IFRA DAGEN STARTER
VER
Helt ifra dagen starter
til den sene kveld
vil jeg prise ditt navn x2
REFREN
Når jeg priser deg, blir min glede ny
Du styrker meg, du styrker meg,
du styrker meg, Gud
Når jeg priser deg må min fiende fly
Han skjelver når han hører ditt navn
Skjelver når han hører ditt navn