DU ER DEN HøYESTE
VER
Du er den høyeste
over hele jorden
Ditt navn er opphøyet
over alle andre navn
REFREN
Vi opphøyer deg
Vi opphøyer deg
Vi opphøyer deg
du vår Gud