DITT BLOD ER DET SOM RENSER OSS
KO
Ditt blod er det som renser oss
Ditt blod er det som
vasker oss rene
Ditt blod er det som renser oss
fra all urettferdighet
Lammets blod, Lammets blod
Lammets blod, Lammets blod
fra Golgata