MER AV DEG
VERS
Vi vil se mer av deg, Gud
Våre hjerter lengter etter mer
Du som har skapt hele jorden
Hos deg kan vi komme som vi er
PRE-CHORU
Bare du kan gi oss ekte glede
Bare du vil alltid være her
REFREN
Du er den evige
Du er vår største kjærlighet
Du er den trofaste
Takk at du er nær ("Nær": Rett på mellomspill)
=> MELLOMSPILL (som intro, én runde)
=> VERS
=> PRE-CHORUS
=> REFRENG ("Nær": To takter på E før rolig pre-chorus)
=> PRE-CHORUS x3 (med oppbygging)
=> REFRENG MED GJENTAKELSER
("Nær:" )