SALIGE VISSHET
VERS
Salige visshet Jesus er min
Han er min hyrde kaller meg sin
Salige visshet dypt i min sjel
Jesus har kjøpt meg allting er vel
REFREN
Han er min glede, Han er min sang Ham vil jeg prise
livsdagen lang. Han skal jeg evig
love hos Gud. Han er min brudgom jeg er Hans brud
VERS
Allting jeg ga ham allting jeg vant
Evighetsdagen herlig opprant
Himlen er åpen engler fra Gud
Bringer til Jorden kjærlighetsbud
=> REFRENG
VERS
Nå kan jeg hvile sjelen har ro
Jeg hos min Jesus alltid vil bo
Hjertet er renset, skylden betalt,
Selv er jeg intet Jesus er alt
=> REFRENG x2