AGNUS DEI
INTRO oppe
VERS lett groove
Halleluja, Halleluja
til Gud, den allmektige
Halleluja, Halleluja
til Gud, den allmektige
Halleluja
REFREN
Hellig, hellig er du Herre allmektig
Verdig er Guds lam, verdig er Guds Lam
A-a-men
=> VERS (oppe) + REFRENG x2 (oppe, uten siste linje første gang)
INSTRUMENTAL X
=> REFRENG (nede linje 1, oppe linje 2)
=> REFRENG x2 (oppe)
=> Ligg på siste akk men perc/trommer i 4 takter, crasher ut