STåR HER Nå
VER
Står her nå innfor Din trone
Løfter opp mine hender til Deg
Står her nå i stor beundring
Og tilber Deg, min Herre og Gud
KO
Pris og ære, det er min sang
Pris og ære til Deg Guds Lam
Halleluja, jeg synger det ut til Deg
x2
min Herre og Gud