DEG VæRE æRE
VERS
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller hav en, Se en en gel kom
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
REFREN
Deg være ære Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
VERS
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter be ver, Trygg er troens grunn
Jubelropet run ger: Frel se ren er her!
Pris ham, alle tunger! Kristus Herre er!
=> Refreng
VERS
Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det: Han gir liv og fred
Kristi navn er ær e, seier er hans vei
Evig skal han regjere, Aldri frykter jeg
=> Refreng