PRIS NAVNET JESUS
VERS
Jes us, navnet over alle navn
Jes us, i Ham vi redningen fant
VERS
Jes us, hvert et kne skal bøyes ned
Jes us, troner i all evighet
KOR X
Pris navnet Jesus
Pris navnet Jesus
Pris navnet Jes us
Løft det opp, løft det opp
VERS
Jes us, verdens lys, nasjoners håp
Jes us, i Ham rettferdige vi står
=> Kor
BRIDG
Verdig, verdig, verdig
Er Han som er og var
Verdig, verdig, verdig
Er Han som kommer igjen