ÅPNE O HERRE øYNENE VåRE
VER
Åpne o Herre øynene vå re
Vi vil se Jesus, røre ved Ha - am
Lær oss å lytte, høre Hans stemme
Åpne o Herre øynene vå re