Å DET DYRE JESU BLOD
Å det dyre Jesu blod
Å det dyre Jesu blod
Å det dyre Je su blod
Som gjør meg hvit som sne