VåR GUD ER GOD
VER
Vår Gud er god,
ja Gud er god
Han velsigner hver og en
som stoler på Hans ord
Vår Gud er god,
ja Gud er god
Kom og kjenn at god