VæR VELKOMMEN HELLIG ÅND
VER
Vær velkommen, Hellig Ånd
til det te sted
Vær velkommen, Hellig Ånd
til det te sted
Allmektige Fader av nåde og fred
Vær velkommen til dett e sted