VI STåR På HELLIG GRUNN
VER
Vi står på hellig gru-unn
Og jeg vet at her fins engler overalt
La oss prise Jesus nå - å
Vi står her innfor deg
på hellig grunn