VI KOMMER På BLODETS GRUNN
Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg
Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg
for å gi Deg lov og pris
Vi vil gi Deg våre liv
Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg