VI HAR HERLIG SEIER
KO
Vi har herlig seier,
vi har herlig seier
Seier i Jesu navn
Alle onde makter,
alle onde makter
viker i Jesu navn
Hvem kan Jesu makt forstå
Jesu seier likeså
I det navnet Jesus Kristus
Seier i Jes u navn