VI GIR ALDRI OPP
KO
Vi gir aldri opp
Vi skal innta det landet som er vårt
Vi gir aldri opp
for vi skal innta den seier'n
som Jesus har vunnet for oss
VER
I Jesu navn skal vi storme hver en mur
I Jesu navn ser vi fienden snur
Som brødre og søstre
marsjerer vi i tropp
For kongenes Konge gir vi aldri opp