VI ER HER FOR å PRISE DITT NAVN
VER
Vi er her for å prise ditt navn
du er Herre over Himmel og Jord
Med vår sang vil vi herliggjøre deg
du er Herre over Himmel og Jord
KO
Vi vil løfte våre hender
vi vil bøye våre knær
du er Alfa og Omega, den levende JEG ER
Vi vil løfte våre hender
vi vil bøye våre knær
du er Alfa og Omega, den levende JEG ER