VERDIG ER GUDS LAM
VER
Verdig er Guds Lam
til å motta lov og pris
Vi vil løfte opp vår sang
vi vil gi Deg våre liv
Vi kroner Deg som Konge
Himmelens og jordens Herre
Din trone står til evig tid
og Du skal for alltid regje-e- re