DET ER GUD SOM ALL æRE SKAL HA
Det er Gud som all ære skal ha
Bare Han skal ha ære for sitt verk
Ingen mennesker på jord kan ta æren til seg selv
For det er Gud som all æren skal ha