TIL ALLE TIDER DITT RIKE BESTåR
VER
Til alle tider Ditt rike består
Ditt herrevelde er mektig
Guds kongedømme går nå mot en vår
Det bringer liv som er evig
Fra alle folk og alle land
Høres en sang til vår Herre
Nå våre blikk er vendt mot Ham
Kongen er her for å regjere
KO
Vi vil krone Deg som Konge
Herre over Himmel, Herre over jord
Vi vil se Ditt rike komme
Vi vil se den kraft som stadfester Ditt ord
Vi ser at dagen nærmer seg
Da alle folk skal tilbe Deg
De synger Guds og Lammets sang
All lov og ære går til Ham