TIDEN äR INNE FöR HELANDE
VER
Tid en är inne för hel ande
tiden är inne för befri else
Oket brister sönder
och bördor tar Han bort
Så Hans Ande kan verka genom dej