TAKK FOR DIN NåDE
KO
Takk for Din nåde
Takk for Din store nåde
Takk for Din nåde mot meg
Takk for Din nåde
Takk for Din store nåde
Takk for Din nåde mot meg
VER
Du har fridd meg ut
Du har vært trofast
Selv om jeg var tro løs
Tenk at jeg får være ditt barn