Så LENGE HJERTET SLåR
Så lenge hjertet slår, vil jeg prise deg
Jeg vil ære deg så lenge jeg lever
Hvorhen du meg leder vil jeg følge deg
Så lenge hjertet slår vil jeg prise deg