SAMMEN I DITT HUS
VER
Sammen i ditt hus
Sammen om ditt navn
Vi vil la vår hyllest
og lovprisning Strømme fram
Ingen er så stor som Deg, Ingen er
din like. Du er Majesteten
over jord og Himmelrike
KO
Jesus kongers Konge, Du er
Majesteten over jord og Himmelrike