RENS MEG I DITT BLOD
VER
Rens meg i ditt blod
Rens meg i ditt blod
og fyll meg helt
med din kjærlighet
Rens meg i ditt blod