DET ER DITT BLOD SOM RENSER MEG
Det er ditt blod som renser meg
ditt blod som gjør meg ren
Ja, det blod ble det offer
som gjør meg fullkomment ren
det renser me-eg hvitere enn snø
Min Jesus, Guds rene offerlam