På GRUNN AV JESU BLOD
VER
På grunn av Jesu blod
har vi nå frimodighet
til å gå like inn
i det aller Helligste sted
Innfor din trone, Far
inn i Den Høyestes nærhet
Innfor din trone, Far
vi er her for å tilbe deg