MED JUBELROP
VER
Med jubelrop
hilser vi Deg velkommen
Kongenes Konge, vi hyller Deg
Med jubelrop hilser vi Deg velkommen
Kongenes Konge, vi hyller Deg
KO
Jesus, all ære er Du verd
Du er vår Herre, Je - sus
Jesus, all ære er Du verd
Du er vår Herre og vår Ko-onge