MAKTEN äR I JESU HäNDER
VERS
Makten är i Jesu händer, allt är
Honom underlagt. Dödens brodd är bruten
Ondskaps makt är krossad
Han har vunnit säger, Han har makt
KO
Jesus har makt, han har all makt
Han vunnit seger där på Golga ta
Jesus har makt, han har all makt
Han vunnit seger på Golgata
VERS
Frukta ej du Guds församling
Herrens Ande bor i dig. Helig eld
skal brinna. Du skal övervinna
Dödens portar hindrar inte dig