DET BLOD SOM JESUS GAV FOR MEG
VERS
Det blod som Jesus gav for meg
en gang på Golgata
Det blod som gir meg styrke
fra dag til dag
det skal a- aldri miste sin kraft
REFREN
Det når meg når jeg er på høyden
og det når meg når jeg er i dypet
Det blod som gir meg styrke fra dag til dag
det skal a- aldri miste sin kraft
VERS
Hans blod skal fjerne all frykt og tvil
Tåre ne tørkes bort
Det blod som gir meg styrke
fra dag til dag
det skal a- aldri miste sin kraft