KRAFTEN I KORSET
INTRO X
VERS
Kraften i korset er den kraft som gir meg liv
Som har fridd meg i fra mørket til ditt rike
fyllt av lys. Blodet som taler
om nåde og fred er beviset på min frelse,
på Guds store kjærlighet
KO
Jesus Kristus vår Her re, vi vil gi Deg lov og ære
For blodet som rant og den seieren Du vant
Den prisen Du betal te har ført oss tilbake
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himmelen
=> Vers - Kor
BRIDG
Men Han ble såret for våre overtredelser
Knust for våre misgjerninger
Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred
Og ved Hans sår har vi fått lege dom
KO
Jesus Kris tus vår Her re, vi vil gi Deg lov og ære
For blodet som rant og den seieren Du vant
Den prisen Du betal te har ført oss tilbake
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himmelen
OUTRO X