KOM INN I HANS NæRHET
VER
Kom inn i Hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og lov Hans navn, lov Hans navn
Kom inn i Hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og tilbe Ham, tilbe Ham
KO
For makten og æren
Og prisen den er Din
Jes us, navnet over alle navn