JESUS, å JESUS, FYLL OSS MED DIN ÅND
KO
Jesus, å Jes us, fyll oss med din Ånd
Jesus, å Jes us, fyll oss med din Ånd
VERS
Gud, la din Ånd virke på oss
Som beskrevet i ditt Ord
La din kjærlighet få prege våre sinn
Hjelp oss å legge ned vårt eget
Slik at bare du blir stor
Vi vil slippe hele Himmelriket til
=> Kor
VERS
Du har fortjent vår takk og lovsang
Du skal få vår kjærlighet
Vi vil løfte våre hender opp til Deg
La hjertets sang bli mer enn stemning
La oss i takknemlighet
Vise viljen til å gå den rette vei