JESUS, JESUS, INGEN KAN VæRE
VER
Jesus, Jes us, ingen kan være
det du er for meg
gjøre det du gjør for meg
elske slik du elsker meg
ing en, in gen
Jesus, Jes us, jeg vil av hjerte
fortelle deg
hvor inderlig jeg elsker deg.
Jesus, ta imot min kjærlighet