JEG VIL OPPHøYE DEG, GUD
VERS x2
Jeg vil opphøye deg Gud
For du er verdig lov og pris
KO
Hosianna, velsignet være du
velsignet være du
som er vår redning
Hosianna, velsignet være du
velsignet være du
som er vår re dning